Diplomerad massör

Detta är en utbildning för dig som tänker jobba med massage och lättare typer av besvär eller vill komplettera ditt nuvarande yrke inom hälsobranschen. Massage är mycket användbart och uppskattat världen över och fungerar därför utmärkt som komplement till t.ex. ett yrke där man jobbar med den mentala biten hos sina klienter eller andra hands-on terapier.

Du lär dig grunderna i svensk massage med grepp, arbetsställningar, kundmottagande, vanliga problem och kan ge dina klienter en avslappnande massage eller terapeutisk stretching och därigenom lindra besvär med stress och spänningstillstånd samtidigt som du läser fysio­logi och anatomi med inriktning mot framförallt muskler, fästen, skelettdelar och hud. Du kommer att kunna jobba på spa,gym eller andra massageinstutitioner och kan starta eget. Vill du istället ha djupare kunskaper och fler redskap så rekommen­derar vi massageterapeututbildningen.

Kursinformation

Utbildningen är upplagd som distanskurs med träffar en gång per månad (fre-sön). Mellan träffarna praktiserar och studerar du de ämnen vi har avhandlat föregående helg med stöd från oss.

Lektionstid är kl  9.00-17.00

Diplom erhålles efter fullt genomgången kurs med godkänt resultat.

Ämnen ingående i utbildningen:
Praktisk massage
Teori runt massage
Muskelfysiologi
Muskel och skelettanatomi
Massagen historia
Etik och hygien
Stretching

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Kursdatum

Kursstart: 16:e oktober -2020
Datum då du är på plats i Falun 2020:16-18/10 , 20-22/11 , 11-13/12. 2021: 15-17/1 , 19-21/2 och 19-21/3

 

Avgift & Anmälan

Avgift: 19.900:- inkl. moms , kursmaterial och anmälningsavgift

Anmälan sker genom inbetalning av anmälningsavgiften på 1900:- till bg:  5869-6378 och ett mail med din adress och telefonnummer till info@mtutveckling.se